Mzdy

​Mzdy a mzdová agenda - Praha 6

Pro naše klienty zabezpečujeme kompletní mzdové a personální služby. Zaručujeme mlčenlivost a důvěrnost mzdových a personálních informací. Vedení mzdové agendy provádíme vždy v souladu se Zákoníkem práce, zákonem o dani z příjmu a dalšími zákony. Sledujeme neustále se měnící zákony a včas reagujeme na všechny legislativní změny.

Najdete nás na Praze 6, ale mzdy a mzdovou agendu zajišťujeme po celé Praze i blízkém okolí.


​ Vedení mzdové agendy zahrnuje

 • Výpočet měsíční mzdy
 • Vyhotovení výplatních listin
 • Měsíční rekapitulace mezd
 • Výpočet odvodů záloh daně z příjmu
 • Výpočet odvodů srážkové daně
 • Výpočet odvodů na zdravotní a sociální pojištění
 • Vyhotovení příkazu k úhradě odvodů z mezd
 • Výpočet zákonného pojištění za zaměstnance
 • Roční vyúčtování daně ze závislé činnosti
 • Ročního vyúčtování srážkové daně
 • Mzdové listy
 • Vedení mzdové agendy
 • Vedení personální agendy
 • Vyhotovení zápočtových listů
 • Vyhotovení potvrzení o příjmech ze závislé činnosti
 • Vyhotovení evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • Zastupování:na úřadech při kontrolách
 • Různá potvrzení na žádost zaměstnanců Podklady pro účetnictví

Po uzavření účetního období Vám předáme setříděné a zpracované doklady za celé účetní období a zároveň i záložní data v elektronické podobě.

​Kolik stojí vedení mzdové agendy od Austaru?

Naše ceny za vedení vedení mzdové a personální agendy obsahující veškeré výše uvedené body a činí:

Cena za jednoho zaměstnance měsíčně s odvody - pracovní poměry, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce s odvody 180 - 230,-Kč. Čím více zaměstnanců, tím nižší cena.

Cena za jednoho zaměstnance měsíčně dez odvodů - dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce s odvody 180,- Kč

Máte zájem o naše služby? Spojte se s Námi na některém z našich kontaktů, nebo využijte
Kontaktní formulář
Domluvte si nezávaznou konzultaci. Rádi Vám pomůžeme nebo i jen poradíme.